Zavádění elektromobility do podnikové praxe ELVAC a.s.

Společnost ELVAC a.s. vyvinula a nasadila do vlastní budovy EMS (Energy Management System). Jde o systém zahrnující řídicí RTU jednotky a ovládací software, zaměřený na efektivní řízení rozptýlené výroby, skladování a efektivní spotřebu elektrické energie. Aplikace v budově ELVAC a.s. zahrnuje výrobu elektrické energie z OZE (fotovoltaická a větrná elektrárna), její skladování a optimalizaci její spotřeby včetně výběru optimálního zdroje. Systém EMS hlídá spotřebu elektřiny, aby nepřekračovala sjednaná odběrová maxima z distribuční sítě. V rámci projektu zaměřeného na provozování inovativních technologií v oblasti elektromobility, spolufinancovaného z evropských dotačních prostředků v programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pořídila společnost ELVAC dva elektromobily Volkswagen e-Golf, včetně nezbytných nabíjecích stanic. Nabíjení elektromobilů bude zařazeno do EMS systému budovy tak, aby byl schopen dynamicky omezovat maximální nabíjecí proud dobíjecích stanic elektromobilů a aby nedošlo k překročení odběrového maxima v době špiček (pracovní doba). Zároveň hodlá využít maximálního dostupného příkonu mimo špičky pro co nejkratší čas dobíjení elektromobilů.
ELVAC a.s. bude během doby udržitelnosti projektu sledovat stanovené cíle projektu, a to zejména provozní náklady a náklady na údržbu elektromobilů, schopnost EMS budovy efektivně využít OZE pro provoz dobíjecích stanic.
Výsledkem projektu bude vytvoření nového produktu Smart Technologie pro řízení energetických zdrojů budov pro provoz dopravních prostředků.