Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy ELCOM je postavena na modulární architektuře, umožňující kombinaci CPU modulu, a až šesti vstupních modulů do jednoho měřicího přístroje. Vstupní moduly poskytují vstupní izolaci, filtraci a A/D převod a poskytují data na digitální sběrnici. CPU modul je vybaven nejprve FPGA polem přijímajícím a zpracovávajícím data z digitální sběrnice. Dále je CPU modul vybaven samotným RT kontrolérem, na kterém běží samotný měřicí firmware, ukládání dat a rozhraní.

Výsledná funkcionalita ENA-NXG je tedy přímo definována počtem a typem vstupních karet a samotným měřicím firmwarem.

Platforma ENA-NXG může být nasazena pro měření v následujících oblastech:

  • Kvalita elektřiny – přístroj vyhodnocuje kvalitu elektřiny dle EN50160 a splňuje požadavky dle EN 61000-4-30 třídy A. Nad rámec kvality také poskytuje veškeré RMS hodnoty, výkony a energie, harmonické, symetrické komponenty, události na napětí, přechodové děje atd.
  • Měření synchrofázorů – přístroj vyhodnocuje dle C37.118 tzv. synchrofázory napětí a proudů (Total Vector Error lepší než 0.5%), frekvenci, symetrické komponenty a výkony. Data jsou odesílána nadřazenému systému protokolem C37.118-2005
  • Monitoring vývodů – vstupní moduly mohou být zkombinovány tak, aby byl měřen jeden třífázový systém napětí, a řada třífázových systémů proudu. Takovýto přístroj může být například využit pro monitorování vývodů distribučního transformátoru. Funkcionalita takovéhoto přístroje je shodná s analyzátorem kvality elektřiny, s detailními informacemi o výkonech a energiích jednotlivých vývodů.
  • Kombinovaná funkcionalita – ENA-NXG je otevřená hardwarová a softwarová platforma. Umožňuje kombinovat různé typy a počty vstupních modulů flexibilně dle požadavků zákazníka. Firmware přístroje může být také postaven na kombinaci výše uvedených funkcí.

Dostupné vstupní moduly (všechny vstupní moduly mají A/D převod 24bitů sigma-delta)

ENA-NXG-HVI.A 4kanálový vysokonapěťový modul, rozsah 300V RMS (měřitelné do 600V RMS), 16/32 kSa/k, 6kV izolace, určen pro přímé měření napětí
ENA-NXG-HVI.BENA-NXG-HVI.A modul rozšířený o další 4 nízkonapěťové vstupy, rozsah 1V RMS, 16 kSa/k, 2.5kV izolace. Rozšiřující vstupy jsou použity pro nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A/330 mVTímto jedním modulem lze měřit jeden kompletní třífázový systém (4U, 4I)
ENA-NXG-LVI.A 16kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 16kSa/k, 2.5kV izolace. Nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV
ENA-NXG-LVI.B 8kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 2.5kV izolace. Je používán pro nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV
ENA-NXG-HCI.A 5kanálový proudový modul, rozsah 1A RMS, 16/32 kSa/k
ENA-NXG-HCI.B 5kanálový proudový modul, rozsah 5A RMS, 16/32 kSa/k
ENA-NXG-DI16kanálový modul digitálních vstupů