Robotické pracoviště – původně navržené pro výuku na školách, ale stále častěji se uplatňuje i pro školení operátorů výrobních závodů. Díky velkým zkušenostem v oblasti školení ABB Robotika vyvinula školicí robotické pracoviště, které umožňuje vyzkoušet si zařízení v praxi. Součástí pracoviště je propůjčení akreditace pro výuku robotiky a RobotStudia.

Popis pracoviště: průmyslový šestiosý robot IRB 120 s řídicím systémem IRC5; malá zástavbová plocha a nízká hmotnost; nízká spotřeba energie; veškeré potřebné bezpečnostní prvky dle norem; možnost rozšíření o další prvky automatizace (dopravníkové pásy, magnetické či pneumatické prvky, kompresor, kamerový systém a další). Robot má nosnost do 3 kg, maximální dosah 580 mm a opakovatelnou přesnost 0,01 mm. K nástroji je možné připojit další senzory komunikující pomocí digitálních signálů. Řídicí systém umožňuje připojení dalších periferních zařízení komunikujících pomocí digitálních signálů

Co se konkrétně dá pomocí školícího setu naučit?

  • Ovládat průmyslový robot
  • Vytvořit program pro robot a periferie
  • Obsluhovat PLC (programovatelný logický automat)
  • Zkontrolovat a optimalizovat pohyby robota v prostředí počítačového programu
  • Prakticky prezentovat vlastní projekt na školním robotickém pracovišti
  • Základy robotické bezpečnosti
  • Principy a specifika konstrukce robotických pracovišť jako stavebního prvku továren budoucnosti
  • ABB zajistí zaškolení odpovědných pracovníků i následné každoroční doškolení. Součástí pracoviště je i simulační software RobotStudio – síťová licence.

Program ABB RobotStudio™6 je v průmyslu široce využívaný nástroj pro programování robotů, který umožňuje simulaci pohybů „nanečisto“ v prostředí počítače. Programování off-line je nejlepším způsobem, jak prověřit technologii a jak zejména simulovat navržený proces. Díky vizualizaci a nástrojům pro kontrolu je vyloučena kolize reálného robota při chybě programu. Také umožňuje velmi přesné simulace s využitím reálných robotických programů, identických s těmi, které jsou aplikovány ve výrobě. V praxi to znamená, že studenti si mohou nejprve naprogramovat robot v RobotStudiu v off-line režimu a následně si program nasimulovat na robotu ve školicím setu.

Technické parametry pracoviště

Rozměry pracoviště (m) 1,2 × 1,2

Min. nutná šířka dveří v objektu (m) 0,8

Napájecí napětí (V) 230

Příkon (W) 300

Hmotnost buňky (kg) 240

Nosnost robotu (kg) 3

Dosah robotu (m) 0,5

Přesnost robotu – RP (MM) 0,01

CE – Prohlášení o shodě

ABB Robotika – Váš partner

Za 25 let působení v ČR nainstalováno více jak 4 000 ABB průmyslových robotů a pracovišť

Zkušený tým sto padesáti pracovníků ABB Robotika

Školení zákazníků prostřednictvím odborných kurzů. Rozsah a zaměření jsme schopni přizpůsobit dle individuálních požadavků

Školicí centra ABB v lokalitách Praha a Ostrava

Akreditace MŠMT na rekvalifikační kurz (akreditaci je možné zapůjčit proškolenému personálu vzdělávacích institucí)