Inovace v technologii snímačů, řízení a pohonů

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu bude společnost Pilz vystavovat řadu inovací z oblasti senzorických, řídicích systémů spolu s příslušnými diagnostickými a vizualizačními systémy a softwarem.

Konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2: Maximální flexibilita

K pravé straně základny PNOZ m B1 je nyní možné připojit až 12 bezpečných rozšiřujících modulů. Jedním z nich je i nový dvoupólový polovodičový výstupní modul má dva bezpečnostní výstupy, které slouží k ovládání např. tlakových pojistných ventilů. Osmi vstupů nového modulu lze nakonfigurovat s individuálním časovým filtrem, aby bylo možné správně pracovat s různými vstupními signály. V závislosti na aplikaci se dosáhne PL e podle EN ISO 13849-1 nebo SIL CL 3 podle IEC 62061. Ve spojení se základní jednotkou PNOZmulti-2 můžete použít nový polovodičový výstupní modul PNOZ m EF 8DI2DOT pro bezpečné monitorování bezpečnostních funkcí celého lisu.

Výstupní ovládání je velmi rychlé, takže reakční doby <8 ms jsou možné. V důsledku toho mohou být lisy vypnuty rychleji, což zvyšuje bezpečnost obsluhy.

Modulární bezpečnostní dveřní systém

Nové produkty a provedení pro modulární bezpečnostní dveře od společnosti Pilz – bezpečnostní dveřní zámek PSENmlock se sériovým připojením, tlačítkovou jednotkou PITgatebox a únikovým systémem – systémová ochrana pro zabezpečení všech dveří!

Jádro modulární bezpečnostní dveřní systém tvoří bezpečnostní dveřní zámky PSENslock a PSENmlock.

Jako doplňkové příslušenství pro bezpečnostní dveřní zámky PSENmlock jsou k dispozici dvě nové verze únikového trnu.

Nová tlačítková jednotka PITgatebox je určena pro jednoduchou obsluhu a ovládání bezpečnostních dveřních zámků. Tlačítková jednotka umožňuje ovládání příkazů, které například aktivují, zastavují nebo resetují zařízení nebo systém.

Spolu s diagnostickým řešením Safety Device Diagnostics (SDD) a v kombinaci s řídící technologií Pilz je výsledkem kompletní ekonomické řešení pro oblast bezpečnostních dveří.

Bezpečnostní laserový snímač PSENscan

Bezpečnostní laserový snímač PSENscan nabízí dvourozměrné monitorování plochy s úhlem otevření 275° stupňů a chráněnou oblastí až do vzdálenosti 5,5 metru. Díky bezpečné konfiguraci varovných a chráněných polí a díky schopnosti přizpůsobit se provozním podmínkám jsou bezpečnostní laserové skenery ideální pro integraci do nejširšího spektra aplikací. Použijte bezpečnostní laserové skenery PSENscan zejména pro pevné a mobilní zabezpečení a kontrolu přístupu!

V kombinaci s konfigurovatelnými bezpečnostními systémy PNOZmulti nebo řídicími systémy PSSuniversal máte kompletní, ekonomické řešení na jednom místě.

PITmode + Rev Pi – inteligentní řešení pro řízení přístupových práv a provozních režimů.

Spojením voliče režimů PITmode a malého průmyslového PC Rev Pi získáte řešení pro bezpečnostní použití stroje s definovaným provozním režimem. Budete přesně identifikovat operátora, seřizovače nebo technika, který na stroji pracuje. Propojením s bezpečnostními okruhy stroje budete schopni definovat přístupy do zabezpečených částí strojních zařízení pouze pro oprávněné osoby. Díky RFID technologii jednoznačně určíte uživatele a dále zpracujete zaznamenaná data. Použité komponenty nabízejí možnost rozšíření pro monitorování dalších veličin – teplot, tlaků, limitních stavů a dalších analogových nebo digitálních hodnot s možností sledování efektivity stroje.Realizace je bez nutnosti zásahu do stávajícího řízení technologie.

Nové bezpečnostní optické závory typu 4

Nové bezpečnostní optické závory PSENopt II umožňují bezpečný přístup k výrobnímu procesu a poskytují ochranu prstů a rukou v závislosti na požadavcích bezpečnosti. Vedle stávajících bezpečnostních optických závor typu 3 jsou nyní k dispozici i zařízení PSENopt II typu 4. Jsou vhodné pro aplikace do PLe podle IEC/EN 61496-1/-2. Se štíhlou konstrukcí jsou nové optické závory PSENopt slim zvlášť vhodné pro použití v aplikacích, kde je prostor jedním z hlavních kritérií použití.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně vše najdete v pavilónu Z, stánek 29A