Ve víru digitální transformace

Horké léto přešlo a ani jsme si nestačili všimnout, že jsme se ocitli ve zrychlujícím se víru digitální transformace. Věda, výzkum, inovace (VVI) se plně točí kolem smart technologií. Vše koordinuje nový kompetentní náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro smart technologie. Historické průmyslové centrum České republiky, Moravskoslezský kraj, se prostřednictvím akceleračního programu Chytrá myšlenka stává špičkovým smart regionem. V kontextu tohoto vývoje se poněkud ztrácejí zprávy o probíhajícím přechodu na DVB-T2, byť tento přechod je nezbytnou podmínkou pro výstavbu sítí 5G jako základu pro další rozvoj Internetu věcí. Také téma čtvrté průmyslové revoluce – Průmyslu 4.0, tedy průmyslového Internetu věcí v ČR, je poněkud „zneváženo“ ironickou poznámkou CEO společnosti Siemens AG adresovanou Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Když zavřeme oči a počkáme, Průmysl 4.0 zase zmizí “. Jsem spolu s ním zvědav, jak dlouho bude trvat české zavírání očí.

A co spotřební elekronika v našem každodenním životě? Když píšu tyto řádky, právě probíhá v Berlíně veletrh IFA a jeho hlavními tématy jsou velkoplošné televizní displeje s nebývalým rozlišením a kvalitou obrazu, které si jako plakát můžeme rozvinout a umístit na stěnu kdekoliv v chytré domácnosti. Dalšími tématy, která provázela desetileté výročí zařazení kategorie inteligentních domácích spotřebičů do nomenklatury veletrhu IFA, jsou umělá inteligence (AI) a rozpoznávání hlasu. První má bloudícímu v chytrém domově pomoci v orientaci a druhé zajistit ovládání chytré domácnosti s množstvím malých domácích spotřebičů zapojených do sítě Internetu věcí jako členů domácnosti v reálném čase. Snad nejvýznamnějším trendem je vyhlášení věku „spoluinovací“ (co-innovation age), kde každý podnikatelský subjekt může sdílet, diskutovat a vyvíjet své inovace a vize bez potřeby partnerů, aliancí či otevřených ekosystémů. Součástí světa spotřební elektroniky IFA se pak historicky poprvé stala automobilová mobilita a s ní i takové světové značky jako BMW Group, Daimler nebo Porsche.

To co se však stává novým dominujícím tématem Technologií 4.0, jsou společenské důsledky jejich zavádění, označované obdobným termínem Společnost 4.0 (revoluce jako revoluce). V době, kdy zcela zásadní roli v procesu globalizace hraje technika, která prorůstá stále se zrychlujícím tempem tělem ekonomiky, společnosti a našimi životy, proměňuje tento proces technizace charakter ekonomiky. Globální ekonomický systém naráží na limity, které si stále více žádají uplatnění koncepce udržitelného vývoje jako jediné racionální a technicky průchodné varianty lidské existence. Technika na jedné straně a koncepce udržitelného vývoje na straně druhé se tak stávají dvěma stranami jedné mince.

Náš pracně vydobytý kapitalismus volné soutěže se mění a vyvíjí, jde o nějaké další jeho stadium, o jakýsi postkapitalismus, konec kapitalismu. Ekonomika, kterou řídí technostruktura, můžeme označit technokratismem. Neviditelná ruka trhu je nahrazena plánovitým systémem, v jehož rámci je tržní síla výrobců natolik velká, že jsou schopni víceméně kontrolovat ceny i objemy prodaného zboží. Firmy se proměňují ve velké korporace. Klasický trh se mění v oligopoly, tržní strukturu, která umožňuje do určité míry kontrolovat (nebo alespoň předvídat) ceny a objemy prodané produkce, a přitom zachovat potřebnou míru konkurence. Management (technostruktura) u velkých korporací namísto zisku upřednostňuje stabilitu a trvale udržitelný technologický vývoj.

Nastává éra velkých příležitostí pro oligarchy, zatímco ostatní budou žít v nejistotě. Vstupujeme do éry velké nejistoty a vůbec netušíme, co nás čeká.

Role Smart Cities pro ekonomický rozvoj

Pozitivní dopad technologií Smart Cities na ekonomický rozvoj nabízí městům v příštím desetiletí velké ekonomické přínosy. Článek poskytuje poznatky z analýz společnosti ABI Research o dopadech zavádění technologií Smart Cities na ekonomický rozvoj a růst HDP do roku 2026.

Malý je ten, kdo má jen malé vize

Dosavadní předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR) Ing. Petr Očko, Ph.D., ke konci června opustil svoji pozici a přesunul se na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V nové funkci náměstka zde bude koordinovat a zastřešovat aktivity týkající se agendy inovací, nových technologií, regionální inovační strategie a Průmyslu 4.0. Nejen o to mluví nový náměstek pro smart technologie v rozhovoru pro Sdělovací techniku.

Chytrá myšlenka v chytrém regionu

Moravskoslezský region je historicky průmyslovým centrem České republiky. Není proto divu, že přirozeně usiluje o podporu inovací. V rozhovoru s Ing. Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region, se zabýváme vztahem Chytré myšlenky k prestižní značce Impact HUB a konkrétním příspěvkem tohoto programu k trendu digitální transformace a udržitelnosti.

Autonomní vozidla z pohledu managementu a řízení dopravy

Většina výrobců automobilů se věnuje rozvoji technologií podporujících kooperativní či autonomní vozidla. Pokročilá senzorika či např. matematické modely pro plánování trasy vozidel v rámci jízdních pruhů jsou témata zpracovaná poměrně detailně a spolehlivě výrobci automobilů. Článek se zabývá problematikou autonomních vozidel v městském prostředí, a to na integraci v rámci řídicích systémů dopravy a také je představen projekt EU H2020 MAVEN.

Top 10 zemí v oblasti rozvoje e-governmentu

Organizace spojených národů (OSN) zveřejnila letos v červenci výsledky průzkumu rozvoje elektronizace veřejné správy (e-government) a také žebříček nejvyspělejších zemí v této oblasti. Hodnocení jednotlivých zemí je založeno na třech ukazatelích, a to kvalitě online služeb, rozvoji telekomunikační infrastruktury a stavu lidského kapitálu.

Stav zavádění mobilních sítí 5G ve světě

Jak se blíží dokončení druhé etapy standardizace 5G, telekomunikační průmysl se stále více zaměřuje na komerční zavádění technologií 5G a rychle roste počet mobilních operátorů, kteří do těchto technologií investují. Článek shrnuje globální stav testování a zkušebních provozů systémů 5G, přičemž se zaměřuje pouze na operátory, kteří své plány oficiálně oznámili.

Veletrh it-sa 2018 domovem IT bezpečnosti

Oblast IT bezpečnosti nabývá s rozvojem digitálních technologií rychle na významu, což jasně demonstruje zájem o veletrh it-sa 2018, který patří k nejvýznamnějším světovým veletrhům na téma kybernetické bezpečnosti. Letošní 10. ročník nabídne v Norimberku ve dnech od 9. do 11. října 2018 odborníkům a řídicím pracovním z oblasti IT bezpečnosti ještě více informací.

electronica 2018 a digitalizace energetického průmyslu

Veletrh electronica 2018 proběhne ve dnech 13. až 16. listopadu v Mnichově, hlavním mottem bude „Connecting everything – smart, safe & secure“. Veletrh představí produkty a služby z řady oborů, které mají napojení na toto široké téma. Fórum výkonové elektroniky (Power Electronics Forum) bude, kromě výkonové elektroniky, zaměřeno na problematiku smart grid a segmenty pro ukládání energie.

Vývoj Internetu věcí

Internet věcí se rychle vyvíjí, proto je potřeba dobře porozumět otázce, proč je důležité dosáhnout vyvážení horizontálních a vertikálních aplikací a také vyhovět klíčovým požadavkům IoT. Což umožní dosáhnout do roku 2020 očekávaného počtu 50 miliard připojených zařízení.

Kybernetická bezpečnost – (20. díl) Hardening

Možná jste ten výraz již slyšeli, jenom nevíte, kam jej zařadit. Nuže „hardening“ lze do českého jazyka přeložit jako „zodolnění“, „vyztužení“ nebo „zesílení“. My zůstaneme u původního anglického výrazu a podíváme se spíše po významu a praktickém využití.

Jemný úvod do bezpečnosti III – Homo sapiens sapiens?

V minulých dílech jsme se podívali na situaci v kyberprostoru ne zrovna optimistickým pohledem. Je to oblast s překotným vývojem a jeden z Murphyho zákonů tvrdí: „Vše se zhoršuje pod tlakem“. Pro člověka používající počítače pouze pro běžné činnosti nebo zábavu se jedná o prostředí, kde se bezpečnost neřeší, protože se spokojuje s pouhou zdánlivou bezpečností. A o to je to horší. Připomíná to tak trochu chůzi po hořícím laně nad propastí.

Nový standard ve třídě generátorů pracujících do 6 GHz

Společnost Rohde & Schwarz uvádí na trh dva nové kompaktní signálové generátory střední třídy, které vynikají všestranností, výkonností a malými rozměry. Generátor analogových RF signálů R&S®SMB100B a vektorový signálový generátor R&S®SMBV100B vytvářejí ve své třídě nový standard, jenž zahrnuje vynikající spektrální čistotu, vysoký výstupní výkon a snadné intuitivní ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky.