Elektrotechnická asociace ČR a měsíčník Sdělovací technika připravují při příležitosti 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a 65. ročníku časopisu Sdělovací technika tradiční konferenci.

 • Termín:                3.října 2018 od 14:00
 • Místo:                  Brno Výstaviště MSV 2018, Pavilon E, Sál S3

Nejen globální World Economic Forum označilo historické období, v němž se právě nácházíme, za čtvrtou průmyslovou revoluci. Hlavními výzvami tohoto aktuálního revolučního vývoje jsou

 •  optimalizace výrobních operací a logistiky
 • robotika, inteligentní senzory
 • prediktivní údržba
 • inovativní technologické platformy IoT
 • kybernetická bezpečnost

Průmysl je připraven na novou revoluci, která je výsledkem procesu digitální transformace trvající již několik desítek let.

Digitální technologie povedou k revizi celého systému výroby i způsobu projektování výrobků. Avšak neomezujme svůj pohled jen na průmyslovou revoluci. Zdá se, že budeme mít příležitost být svědky související revoluce společenské, která zdůrazní další hledisko, jímž je udržitelnosti dalšího vývoje v národním i globálním kontextu. Významnými tématy se tak stanou:

 • politika a normy
 • zakázka a navazující realita
 • výrobky a použitá technologie
 • interakce člověk­‑stroj
 • kvalifikace a zaměstnanost

Konkurenční výhoda v těchto aspektech bude nakloněna pokročilým průmyslovým zemím s robustním ekosystémem inovací, na rozdíl od zemí konkurujících v minulosti pouze na základě nízkých cen. A to je historiky příležitost pro český průmysl i jeho tradičně silný elektrotechnický segment dnes výrazně podporující využívání udržitelných zdrojů energie a elektromobility.

Partnery této strategicky významné akce v průmyslovém sektoru ČR jsou: Elektrotechnická asociace ČR (ELA) a Česká manažerská asociace (ČMA) spolu s Českou podnikatelslkou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a její pracovní skupinou Smart Life.

 

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz. Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.