Společenská revoluce a elektronické zdravotnictví

Čtvrtá průmyslová revoluce označovaná v paralele s verzemi počítačových programů jako Průmysl 4.0 začíná být již trochu opotřebované téma. Pro úplnost připomeňme, že symbolem první průmyslové revoluce byl parní stroj, druhé elektrifikace, třetí programovatelný logický automat PLC a čtvrté Internet věcí.

Existuje však i hledisko globálně-společenské. Z tohoto pohledu digitální revoluce trvala zatím asi 68 let, zhruba od roku 1950 do dneška. Světová populace činí přibližně 7,499 miliardy lidí a můžeme ji označit Společnost 3.0. Přitom se již mluví o tom, že se nacházíme na prahu další společenské revoluce, která zrodí Společnost 4.0. Pro úplnost připomeňme, že první začala 10 tisíc let před naším letopočtem, a když vrcholila, světová populace dosahovala asi 770 miliónů bytostí a představovala Společnost 1.0, protože lidské bytosti se poprvé posunuly od nomádských lovců a svůj životní styl změnily směrem k permanentnímu osídlení. To byla v principu zemědělská revoluce. Průmyslová revoluce pak trvala asi 200 let, zhruba od roku 1760 do roku 1960, světová populace během ní vzrostla na 3,6 miliardy a vytvořila Společnost 2.0.

Dnes jsme na počátku zrodu Společnosti 4.0 a jedním z průvodních jevů této revoluční změny je vedle Průmyslu 4.0 rozvoj elektronizace zdravotnictví podporovaný telekomunikačními a informačními technologiemi a inovacemi směřujícími k implementaci Internetu věcí (IoT) v oblasti lékařské péče, kterou jsme si zvykli nazývat telemedicína.

Telemedicína pomáhá překlenout velkou mezeru, která se postupně vytvořila mezi pacienty a lékaři. A to nejen pro to, aby pacienti vnímali větší kontrolu nad svým zdravotním stavem, ale aby také lékaři měli více času na posuzování individuálních případů tím, že budou kompetentně podporováni externími lékařskými odborníky a specialisty.

V průběhu telemedicínské relace jsou automaticky zaznamenány informace o pacientovi prostřednictvím telemedicínských služeb realizovaných senzory a mobilními apps. Využívání těchto dat a nabídka dostupných moderních zařízení byly v uplynulém roce rozsáhlé a letos a v dalších letech ještě narostou. Některá zařízení velikosti náramkových hodinek jsou schopna sledovat například i EKG pacienta a posílat výsledky lékařům.

Také analytika Big Data hraje klíčovou roli při analyzování dat od mnoha pacientů, což pomáhá zlepšit a zdokonalit telemedicínské léčebné postupy jako celek. Sběr zdravotních dat od pacientů může pomoci identifikovat rizikové faktory pro určité nemoci a napomáhá lékařům s doporučením profylaktické péče.

V letošním roce se odhaduje, že celosvětově 65 % interakcí se zdravotnickými zařízeními bude probíhat prostřednictvím mobilních zařízení. Nemocnice a zdravotní pojišťovny dnes ukládají zdravotní záznamy do cloudu. To snižuje používání papírových dokumentů a šetří čas. Cloudové datové sklady jsou cestou, jak uchovávat data bezpečně a efektivně. S množstvím dat nasbíraných od pacientů pro podporu telemedicínských služeb se totiž bezpečnost dat stává životně důležitá.

V nadcházejících letech můžeme očekávat více personalizované telemedicínské aplikace, jak pro pacienty, tak pro nemocniční lékaře. Rozvoj telemedicínských apps vytváří vedle eHealth nový obor mHealth. Také český akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví 2016 až 2020 počítá s vybudováním systému podpory programů telemedicíny společně s řízením jejich životního cyklu, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel ČR, a to vše spolu s bezpečností a efektivitou – podobně jako v  průmyslu.

Obecný přístup pro zavádění inteligentní továrny

Realizace inteligentní továrny může být pro většinu výrobců, s výjimkou těch největších, příliš složitá a nákladná. Aby bylo možné koncept inteligentní továrny široce zavádět, je třeba tyto bariéry odstranit. Toho lze dosáhnout pomocí obecného přístupu pro realizaci infrastruktury inteligentní továrny.

Chytré sítě v době digitální transformace

Společnost Extreme Networks patří k průkopníkům v oblasti pevných i bezdrátových síťových technologií, kde má za sebou více než 20 let zkušeností. Během posledních let se zařadila mezi trojici nejvýznamnějších poskytovatelů end-to-end síťových řešení pro podnikový segment. Přinášíme proto rozhovor s obchodním ředitelem společnosti Extreme Networks pro střední a východní Evropu a Izrael, panem Michalem Zlesákem.

Národní iniciativy Průmysl 4.0 a digitalizace průmyslu v EU

Článek poskytuje základní přehled o stavu digitalizace evropského průmyslu, který vychází z analýzy národních iniciativ Průmyslu 4.0 patnácti členských zemí EU. Nejdříve jsou shrnuta hlavní zjištění a výsledky v jednotlivých zemích a následně je uvedeno několik konkrétních přístupů k digitalizaci průmyslu a jeho financování.

Robustní rádiová komunikace pro Průmysl 4.0

První průmyslová revoluce byla založena na konvergenci různých technologií, což umožnilo přechod od ruční výroby zboží k masové výrobě využívající stroje poháněné parou. I současná průmyslová revoluce je založena konvergenci různých technologií, a to včetně snímání, komunikace a zpracování velkých datových objemů, které jsou základem Průmyslu 4.0.

Pohled na budoucnost 5G

Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou součástí našich každodenních životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od nositelných zařízení přes spotřební elektroniku a automobily až po výrobní stroje – vybaveno připojením k Internetu, což stimuluje rychlý rozvoj Internetu věcí. Aby bylo možné uspokojit poptávku a požadavky na připojení, je třeba možnosti mobilních sítí neustále rozšiřovat.

Jsme připraveni na digitální transformaci?

Sdělovací technika se rozhodla využít 65. výročí založení časopisu jako impulz k dalším inovacím v referování o změnách v rozběhnuté čtvrté průmyslové revoluci. Kulatý stůl v pražském paláci Charitas se snažil zodpovědět stěžejní otázky týkající se přínosu digitální budoucnosti, a zda je Česká republika schopna se v tomto procesu dále rozvíjet. Záznam kulatého stolu můžete shlédnout na naší webové stránce v záložce Videa.

Lékařská elektronika – zdravotnictví v digitálním světě

Průmysl zdravotnictví učinil za poslední období dramatickou změnu. Veletrh electronica 2018 se proto v letošním roce může pochlubit Konferencí lékařské elektroniky (electronica Medical Electronics Conference) – eMEC, která představuje perfektní platformu pro toto interdisciplinární partnerství. Bude se konat poprvé 15. listopadu 2018, kdy představí svoji inovativní koncepci.

Crossover embedded procesory

Základem každého inteligentního zařízení IoT jsou embedded procesory, které pro konkrétní aplikace poskytují požadovaný soubor funkcí a výkonnost. Zavádění edge computingu a embedded AI vyžaduje integrovaná řešení s nízkou spotřebou, která musí být nejen dostatečně rentabilní a škálovatelná, ale poskytovat také dostatečný výpočetní výkon, lepší možnosti zabezpečení a zdokonalené uživatelské prostředí.

Standardizovaná připojení IoT – SIGFOX, LoRa nebo LTE?

Většina lidí už je pravděpodobně unavena neustálým omíláním, že Internet věcí (IoT) bude propojovat každého s jakoukoliv připojenou věcí, ať už se nachází kdekoliv. Skutečný stav tomu příliš neodpovídá, protože se většinou jedná o průmyslové, státně administrativní a další aplikace, které nejsou tak viditelné, a nikoliv o spotřebitelské aplikace.

Kybernetická bezpečnost – (21. díl) Hardening

V tomto dílu se podíváme na hardening konkrétního zařízení, a sice dosti rozšířeného routeru. Jedná se o zařízení Mikrotik, kterému jsme se věnovali i v předchozích dílech (v ST 10-2016 jsme vystavovali IPSEC tunel mezi dvěma routery Mikrotik).

R&S®AREG100A Automotive Radar Echo Generator

Pro vývoj mnoha bezpečnostních i asistenčních systémů na bázi radarů vyžadují OEM výrobci i Tier 1 dodavatelé spolehlivá testovací řešení. Společnost Rohde & Schwarz vyvinula simulátor R&S®AREG100A pro automobilový průmysl, který umožňuje spolehlivé testování radarových senzorů v pásmu ISM na 24 GHz i v pásmu E na 77 GHz, resp. 79 GHz.

Interaktivní počítač AFL3-W19A-AL pro automatizaci

Nový panelový počítač AFL3-W19A-AL od inovativního výrobce IEI je určen pro automatizaci průmyslových aplikací ve výrobním prostředí, kde je potřeba bohatá konektivita a spolehlivost při práci v rozšířených teplotách.