Společenská revoluce a elektronické zdravotnictví

Čtvrtá průmyslová revoluce označovaná
v paralele s verzemi počítačových programů jako Průmysl 4.0 začíná
být již trochu opotřebované téma. Pro úplnost připomeňme, že symbolem první
průmyslové revoluce byl parní stroj, druhé elektrifikace, třetí programovatelný
logický automat PLC a čtvrté Internet věcí.

Existuje však i hledisko globálně-společenské.
Z tohoto pohledu digitální revoluce trvala zatím asi 68 let, zhruba od
roku 1950 do dneška. Světová populace činí přibližně 7,499 miliardy lidí a
můžeme ji označit Společnost 3.0. Přitom se již mluví o tom, že se nacházíme na
prahu další společenské revoluce, která zrodí Společnost 4.0. Pro úplnost
připomeňme, že první začala 10 tisíc let před naším letopočtem, a když
vrcholila, světová populace dosahovala asi 770 miliónů bytostí a představovala
Společnost 1.0, protože lidské bytosti se poprvé posunuly od nomádských lovců a
svůj životní styl změnily směrem k permanentnímu osídlení. To byla v
principu zemědělská revoluce. Průmyslová revoluce pak trvala asi 200 let,
zhruba od roku 1760 do roku 1960, světová populace během ní vzrostla na
3,6 miliardy a vytvořila Společnost 2.0.

Dnes jsme na počátku zrodu Společnosti 4.0 a
jedním z průvodních jevů této revoluční změny je vedle Průmyslu 4.0 rozvoj
elektronizace zdravotnictví podporovaný telekomunikačními a informačními
technologiemi a inovacemi směřujícími k implementaci Internetu věcí (IoT)
v oblasti lékařské péče, kterou jsme si zvykli nazývat telemedicína.

Telemedicína pomáhá překlenout velkou mezeru,
která se postupně vytvořila mezi pacienty a lékaři. A to nejen pro to, aby
pacienti vnímali větší kontrolu nad svým zdravotním stavem, ale aby také lékaři
měli více času na posuzování individuálních případů tím, že budou kompetentně
podporováni externími lékařskými odborníky a specialisty.

V průběhu telemedicínské relace jsou
automaticky zaznamenány informace o pacientovi prostřednictvím telemedicínských
služeb realizovaných senzory a mobilními apps. Využívání těchto dat a nabídka
dostupných moderních zařízení byly v uplynulém roce rozsáhlé a letos a
v dalších letech ještě narostou. Některá zařízení velikosti náramkových
hodinek jsou schopna sledovat například i EKG pacienta a posílat výsledky
lékařům.

Také analytika Big Data hraje klíčovou roli
při analyzování dat od mnoha pacientů, což pomáhá zlepšit a zdokonalit
telemedicínské léčebné postupy jako celek. Sběr zdravotních dat od pacientů
může pomoci identifikovat rizikové faktory pro určité nemoci a napomáhá lékařům
s doporučením profylaktické péče.

V letošním roce se odhaduje, že
celosvětově 65 % interakcí se zdravotnickými zařízeními bude probíhat
prostřednictvím mobilních zařízení. Nemocnice a zdravotní pojišťovny dnes
ukládají zdravotní záznamy do cloudu. To snižuje používání papírových dokumentů
a šetří čas. Cloudové datové sklady jsou cestou, jak uchovávat data bezpečně a
efektivně. S množstvím dat nasbíraných od pacientů pro podporu
telemedicínských služeb se totiž bezpečnost dat stává životně důležitá.

V nadcházejících letech můžeme očekávat více personalizované telemedicínské aplikace, jak pro pacienty, tak pro nemocniční lékaře. Rozvoj telemedicínských apps vytváří vedle eHealth nový obor mHealth. Také český akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví 2016 až 2020 počítá s vybudováním systému podpory programů telemedicíny společně s řízením jejich životního cyklu, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel ČR, a to vše spolu s bezpečností a efektivitou – podobně jako v  průmyslu.

Obecný přístup pro zavádění inteligentní továrny

Realizace inteligentní továrny může být pro
většinu výrobců, s výjimkou těch největších, příliš složitá a nákladná. Aby
bylo možné koncept inteligentní továrny široce zavádět, je třeba tyto bariéry odstranit.
Toho lze dosáhnout pomocí obecného přístupu pro realizaci infrastruktury
inteligentní továrny.

Chytré sítě v době
digitální transformace

Společnost Extreme Networks patří
k průkopníkům v oblasti pevných i bezdrátových síťových technologií,
kde má za sebou více než 20 let zkušeností. Během posledních let se zařadila
mezi trojici nejvýznamnějších poskytovatelů end-to-end síťových řešení pro
podnikový segment. Přinášíme proto rozhovor s obchodním
ředitelem společnosti Extreme Networks pro střední a východní
Evropu a Izrael, panem Michalem Zlesákem.

Národní iniciativy Průmysl 4.0 a digitalizace průmyslu v EU

Článek poskytuje základní přehled o stavu
digitalizace evropského průmyslu, který vychází z analýzy národních
iniciativ Průmyslu 4.0 patnácti členských zemí EU. Nejdříve jsou shrnuta hlavní
zjištění a výsledky v jednotlivých zemích a následně je uvedeno několik
konkrétních přístupů k digitalizaci průmyslu a jeho financování.

Robustní rádiová komunikace pro Průmysl 4.0

První průmyslová revoluce byla založena na
konvergenci různých technologií, což umožnilo přechod od ruční výroby zboží
k masové výrobě využívající stroje poháněné parou. I současná průmyslová
revoluce je založena konvergenci různých technologií, a to včetně snímání,
komunikace a zpracování velkých datových objemů, které jsou základem Průmyslu
4.0.

Pohled na budoucnost 5G

Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou
součástí našich každodenních životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od
nositelných zařízení přes spotřební elektroniku a automobily až po výrobní
stroje – vybaveno připojením k Internetu, což stimuluje rychlý rozvoj
Internetu věcí. Aby bylo možné uspokojit poptávku a požadavky na připojení, je
třeba možnosti mobilních sítí neustále rozšiřovat.

Jsme připraveni na digitální transformaci?

Sdělovací technika se rozhodla využít 65. výročí založení časopisu jako impulz k dalším inovacím v referování o změnách v rozběhnuté čtvrté průmyslové revoluci. Kulatý stůl v pražském paláci Charitas se snažil zodpovědět stěžejní otázky týkající se přínosu digitální budoucnosti, a zda je Česká republika schopna se v tomto procesu dále rozvíjet. Záznam kulatého stolu můžete shlédnout na naší webové stránce v záložce Videa.

Lékařská elektronika – zdravotnictví v digitálním světě

Průmysl zdravotnictví učinil za poslední
období dramatickou změnu. Veletrh electronica 2018 se proto v letošním
roce může pochlubit Konferencí lékařské elektroniky (electronica Medical
Electronics Conference) – eMEC, která představuje perfektní platformu pro toto
interdisciplinární partnerství. Bude se konat poprvé 15. listopadu 2018, kdy
představí svoji inovativní koncepci.

Crossover embedded procesory

Základem každého inteligentního zařízení IoT
jsou embedded procesory, které pro konkrétní aplikace poskytují požadovaný
soubor funkcí a výkonnost. Zavádění edge computingu a embedded AI vyžaduje
integrovaná řešení s nízkou spotřebou, která musí být nejen dostatečně
rentabilní a škálovatelná, ale poskytovat také dostatečný výpočetní výkon, lepší
možnosti zabezpečení a zdokonalené uživatelské prostředí.

Standardizovaná připojení IoT – SIGFOX, LoRa nebo LTE?

Většina lidí už je pravděpodobně unavena
neustálým omíláním, že Internet věcí (IoT) bude propojovat každého
s jakoukoliv připojenou věcí, ať už se nachází kdekoliv. Skutečný stav
tomu příliš neodpovídá, protože se většinou jedná o průmyslové, státně
administrativní a další aplikace, které nejsou tak viditelné, a nikoliv o spotřebitelské
aplikace.

Kybernetická bezpečnost – (21. díl) Hardening

V
tomto dílu se podíváme na hardening konkrétního zařízení, a sice dosti
rozšířeného routeru. Jedná se o zařízení Mikrotik, kterému jsme se věnovali i v
předchozích dílech (v ST 10-2016 jsme vystavovali IPSEC tunel mezi dvěma
routery Mikrotik).

R&S®AREG100A Automotive Radar Echo Generator

Pro vývoj mnoha bezpečnostních i asistenčních
systémů na bázi radarů vyžadují OEM výrobci i Tier 1 dodavatelé spolehlivá
testovací řešení. Společnost Rohde & Schwarz vyvinula simulátor
R&S®AREG100A pro automobilový průmysl, který umožňuje spolehlivé testování
radarových senzorů v pásmu ISM na 24 GHz i v pásmu E na 77 GHz, resp. 79
GHz.

Interaktivní počítač
AFL3-W19A-AL pro automatizaci

Nový panelový počítač AFL3-W19A-AL od
inovativního výrobce IEI je určen pro automatizaci průmyslových aplikací ve
výrobním prostředí, kde je potřeba bohatá konektivita a spolehlivost při práci
v rozšířených teplotách.