Praha, 10. října 2018 – Západočeská univerzita v Plzni a ČD –
Telematika spolupracují v celkem šesti oblastech. Jde především o vývoj a
budování plzeňského Smart Campusu, vývoj a testování technologických řešení v
rámci konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT). Další oblastí spolupráce je
vývoj a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření a
diagnostika mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování
hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění výsledků do praxe.

Spolupráce
se Západočeskou univerzitou v Plzni má pro nás veliký význam jak v oblasti
vývoje, tak i při zavádění nových technologií do praxe,
“ uvádí Peter Hudák,
ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky. „Věříme
také, že se nám díky této spolupráci podaří zaujmout některé absolventy
natolik, aby se rozhodli rozšířit naše řady,
“ dodává Hudák.

Jsem
velmi rád, že se moderní technologie současné doby implementují a testují na
Západočeské univerzitě v Plzni a stávají se tak v rámci spolupráce Fakulty
elektrotechnické a společnosti ČD – Telematika přístupné pro studenty ZČU,

zdůrazňuje Jiří Hammerbauer, proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické ZČU. „Studenti a zaměstnanci mají tak možnost se s
nimi seznámit, pracovat na jejich rozvoji a pomáhat společnosti podporovat
zájem o technické vzdělávání. Děkujeme společnosti ČD – Telematika, že se snaží
takto šířit moderní technologie dále,
“ dodává Hammerbauer.

ČD – Telematika ve spolupráci s firmou
SUPTel aktuálně instalovala na parkovišti v areálu Západočeské univerzity v
Plzni (ZČU) celkem deset parkovacích senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné
jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale
také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část
jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z
něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem
tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou
životnost pět let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita především
pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí uplatnění například u
provozovatelů městských systémů parkování. „Partnerem
v tomto projektu je i náš spolehlivý dodavatel, konkrétně plzeňská firma
SUPTel, se kterou ČD – Telematika spolupracuje i na dalších projektech,

doplňuje Hudák.

Spolupráce ČD – Telematiky  s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU,
ale zahrnuje významnou část české akademické obce. Zajišťuje totiž pro
organizaci CESNET – sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky
rozvíjející národní e-infrastrukturu – optickou infrastrukturu. V praxi to
znamená, že vysoké školy, které jsou ve sdružení CESNET, stejně tak jako
Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou sítí pracovišť a společná pracoviště AV a
členských vysokých škol využívá služeb ČD – Telematiky, jakožto vlastníka druhé
největší optické sítě, která je klíčovou infrastrukturou státu.