Praha,
16. října 2018 – Robotická automatizace
procesů (RPA) zvýšila produktivitu u 95 % firem ve světě, v Česku je
toto číslo o něco menší – 74 %. Vyplývá to ze studie Deloitte The robots are
waiting – are you ready to reap the benefits? (Roboti čekají – jste připraveni
sklízet výhody?). Průzkumu se účastnilo 530 top manažerů firem z celého
světa, včetně České republiky, které dohromady vykazují tržby přesahující 3,5
bilionu dolarů.

„Výsledky studie se odrážejí i na českém
trhu. I u nás zjišťujeme, že důležitým faktorem, který společnostem brání
rozšiřovat automatizaci, je podcenění složitosti projektů. To zahrnuje i
zpoždění kvůli potížím při určení rolí a zodpovědnosti a také nastavením
zabezpečení a dodržování předpisů. České firmy jsou přitom v porovnání
s dalšími regiony o něco napřed v oblasti digitalizace. Proto se
čísla zvýšení produktivity mohou zdát opticky menšími než jinde, protože
startovní pozice byly jiné,“
říká senior manager v oddělení RPA Deloitte Jan Hejtmánek.

Vyšší míra
digitalizace u nás se odráží také v množství firem, které
s implementací dle studie strategie RPA již začaly. Ve světě je to 67
%, zatímco u nás pod 50 %. Další rozšiřování automatizace je nicméně stále ve
firmách problém. Jen 4 % dotázaných společností provozuje více než 50 robotů.

„V ČR přitom řeší otázku nejenom jak rozšířit
robotizaci, ale také hledají důvody, proč to vůbec mají dělat,“
dodává Hejtmánek.

Celosvětově
i v ČR se shodují na tom, že hlavními překážkami ve větším rozšíření
automatizace ve firmách jsou roztříštěnost procesů, absence jasné vize v
oblasti RPA a nedostatečná připravenost IT. Zajímavé je, že oproti
loňskému roku spoření nákladů jako motivace pro zavádění automatizace výrazně
klesla (z 21 % na 5 %).

Více
informací o studii Deloitte The robots
are waiting – are you ready to reap the benefits?
si přečtěte zde.