Praha,
26. listopadu 2018 – Na pražské Pankráci od letošního listopadu vyrůstá Adecco
EMEA IT Hub, pracoviště vyvíjející zejména náborové aplikace na principu umělé inteligence
pro všechny společnosti koncernu The Adecco Group v zemích Evropy, Afriky
a Blízkého východu. Konkrétně se jedná o dceřiné personální agentury jako
Adecco, Adia, Badenoch & Clark, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring
Professional či Yoss. Na světě existují jen dva další podobné regionální IT
Huby skupiny, a to v Mexico City a Kuala Lumpur. Součástí pražského IT Hubu je
i centrum pro kybernetickou bezpečnost, které zajišťuje ochranu The Addeco
Group proti počítačové kriminalitě po celém světě. Aktuálně zde pracuje již 30
IT specialistů a nábor má pokračovat až do konce roku 2019. Cílem je 120
odborníků, z toho zhruba polovina Čechů.

Ústředním zaměřením IT Hubu je automatizace
náborového procesu díky integraci prvků umělé inteligence jako chatboti,
strojové učení, či digitální dvojčata. Ty jsou schopny z velkého množství
uchazečů vybrat během krátké chvilky nejvhodnějšího kandidáta na konkrétní
pozici, a to objektivně a bez předsudků, kterými by mohli být zatíženi
„lidští“ personalisté. Uchazeči tak rychleji dostanou zpětnou vazbu a
poptávající firmy získají nové zaměstnance dříve než v minulosti, neboť celý
náborový proces je značně urychlen. Konzultanti mohou ušetřený čas věnovat
činnostem s vyšší přidanou hodnotou či dalším klientům.

Pražský Adecco EMEA IT Hub je
místem, kde mohou IT profesionálové pracovat na projektech celosvětového
dosahu, načerpat zkušenosti v mezinárodním prostředí a zdokonalovat se
spoluprací s předními odborníky. Až polovinu svého pracovního času naši specialisté
cestují do destinací, pro které technologie vyvíjí, aby mohli rychleji získat
poznatky z daného pracovního trhu a efektivně dotvářet řešení dle
aktuálních lokálních potřeb,“
vysvětluje Jean Richard Rossaro, ředitel
Adecco EMEA IT Hubu v Praze a zároveň IT ředitel skupiny pro region
severní Evropy, a dodává, že IT
architekti nového IT Hubu navrhují systémy a řešení, která posouvají nejen
fungování pracovních agentur, ale také celou oblast lidských zdrojů do nové
éry.

 „Nábor za pomoci umělé inteligence se již
naplno odehrává v anglicky mluvících zemích, neboť v angličtině je
umělá inteligence primárně vyvíjena. Jedním z úkolů pražského IT Hubu je
rozšířit tento proces do zemí Evropy, Afriky a Blízkého východu a vyvíjet
další aplikace pro zdejší zájemce o práci. Hledání práce online je rostoucím
trendem, uchazeči často preferují využití chytré aplikace před osobní návštěvou
pobočky agentury. Vstupní údaje a životopis tak mohou analyzovat chatboti,
kteří během virtuálního pohovoru zjistí bližší informace a prověří
psychologické aspekty kandidáta. Na základě toho mu pak doporučí vhodné
pozice,“
uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR a SK.

Jednou z aplikací, kterou Adecco Group na
tuzemském trhu nabízí, je například stejnojmenná aplikace Adecco. Ta poskytuje
uchazečům tipy k sepsání životopisu a motivačního dopisu či rady, jak
uspět na pohovoru. Následně dokáže najít práci dle zadaných parametrů
v místě a okolí uchazečova bydliště a na základě jím specifikovaných
údajů jako časové možnosti a další preference. Po přijetí na vybranou pozici
sama připraví pracovní smlouvu a další právní náležitosti a šetří tak čas na
obou stranách.

Pražský IT Hub bude také sídlem části globálního
týmu Digital Operations. Tento tým se podílí na vývoji digitálních řešení pro
koncové uživatele na míru demografickým a sociokulturním potřebám daného
regionu v rámci koncernu. Vývoj se týká především nástrojů pro zvýšení
produktivity konzultantů, integrace procesní automatizace či strojového učení
pro rychlejší zpracování dat, což přispěje k tvorbě nových obchodních modelů ve
spolupráci s významnými globálními hráči, jako jsou společnosti Microsoft,
Infosys, Partech Ventures ad.