V roce 2022:

 • Bude video tvořit 82 % Internetu.
 • Objem dat generovaný hraním her vzroste devětkrát a
  bude tvořit 4 % Internetu.
 • Objem dat generovaný virtuální a rozšířenou
  realitou vzroste devětkrát.
 • Počet uživatelů Internetu stoupne na 4,8 miliard,
  bude tak připojeno 60 % světové populace.
 • Bude připojeno 28 miliard zařízení (3,6 zařízení na
  každého člověka na zemi).
 • V regionu střední a východní Evropy se ztrojnásobí
  objem přenesených dat.
 • Projde Internetem měsíčně 396 exabajtů. To je
  ekvivalent situace, kdy celá západní Evropa a Severní Amerika naráz zhlédne
  všechny díly seriálu Hra o trůny.

Praha,
28. listopadu 2018 – Internet tvoří tisíce veřejných a privátních sítí po celém
světě. Od jeho počátku v roce 1984 jím proteklo přes 4,7 zettabajtů dat. Pro
srovnání – jde o stejný objem, jako by globálními IP sítěmi za necelou minutu
prošly všechny celovečerní filmy, které kdy byly natočeny. Podle nové studie
Visual Networking Index (VNI) společnosti Cisco, jsme však teprve na začátku.
Studie předpovídá, že v roce 2022 globálními IP sítěmi proteče více dat, než
celým Internetem od jeho počátku do konce roku 2016. Jinými slovy, v roce 2022
vznikne větší objem datového provozu než za předchozích 32 let od spuštění Internetu.
Prognóza dále říká, že do roku 2022 dosáhne podíl uživatelů Internetu 60 %
světové populace. K Internetu navíc bude připojeno přes 28 miliard
zařízení a video bude tvořit 82 % veškerého IP provozu.

Rozsah a složitost Internetu neustále vzrůstá,
a to způsobem, jaký si mnoho lidí nedokázalo ani představit. Od vydání první
studie Cisco VNI v roce 2005 vzrostl objem internetového provozu 56krát při 36 %
průměrném ročním tempu růstu. Globální poskytovatelé služeb soustředí své úsilí
na transformaci sítí, aby mohli lépe řídit a směrovat provoz a zároveň
dokázali poskytovat špičkové služby uživatelům. V regionu střední a
východní Evropa, kam patří i Česká republika, předvídá studie v příštích
čtyřech letech trojnásobný nárůst přenesených dat. V roce 2022 tak projde
v tomto regionu Internetem 25 exabajtů měsíčně.

Hlavní predikce pro rok 2022

Aktuální studie Cisco VNI se
zabývá dopadem, který budou mít uživatelé, zařízení a další trendy na globální
IP sítě v letech 2017 až 2022. Pro toto pětileté období společnost Cisco
předpovídá:

Globální provoz v IP sítích se více než
ztrojnásobí

 • Globální objem provozu v IP
  sítích vzroste do roku 2022 na 396 exabytů za měsíc z 122 exabytů za
  měsíc v roce 2017. To představuje roční datový objem 4,8 zettabytů
  v roce 2022.

  • V roce 2022 bude datový provoz
   v denní špičce šestkrát větší než průměr. Oproti roku 2017 vzroste do roku
   2022 provoz ve špičce téměř pětkrát (průměrným tempem 37 % ročně) a dosáhne 7,2
   petabajtů za sekundu. Oproti tomu průměrný internetový provoz ve stejném období
   stoupne téměř na čtyřnásobek (tempem 30 % ročně) a dosáhne 1 petabajtu za
   sekundu.

Internet bude užívat 60 % světové populace

 • V roce 2022 dosáhne počet
  uživatelů Internetu 4,8 miliardy, zatímco v roce 2017 jich bylo 3,4
  miliardy, tj. 45 % světové populace.

Počet připojených zařízení a spojení
celosvětově vzroste na 28,5 miliardy

 • Do roku 2022 dosáhne počet pevných
  i mobilních osobních zařízení a internetových připojení 28,5 miliardy oproti 18
  miliardám v roce 2017. To znamená, že na každého člověka připadne 3,6
  připojených zařízení, zatímco v roce 2017 to bylo 2,4 na osobu.

  • Více než polovina všech zařízení a
   připojení bude v roce 2022 typu M2M, tedy mezi stroji, oproti 34 %
   v roce 2017. To představuje nárůst z 6,1 miliardy na 14,6 miliardy
   připojení – od inteligentních reproduktorů přes instalační prvky po nejrůznější
   přístroje.

Rychlost pevného, WiFi a mobilního připojení
se celosvětově nejméně zdvojnásobí

 • Průměrná rychlost vysokorychlostního
  pevného připojení se celosvětově téměř zdvojnásobí z dnešních 39,0 Mb/s na
  75,4 Mb/s.

  • Průměrná rychlost WiFi připojení
   se celosvětově více než zdvojnásobí z dnešních 24,4 Mb/s na 54,0 Mb/s.
  • Průměrná rychlost mobilního
   připojení se celosvětově více než ztrojnásobí z dnešních 8,7 Mb/s na 28,5
   Mb/s.

Video, hry a multimédia budou tvořit přes 85
% veškerého datového provozu

 • Objem přenášených video dat
  vzroste do roku 2022 čtyřnásobně a dosáhne ještě většího podílu na celkovém
  internetovém provozu než kdy dříve – až 82 % oproti dnešním 75 %.

  • Objem herních dat vzroste
   v letech 2017-2022 devítinásobně a na konci tohoto období bude
   představovat 4 % celkového objemu datového provozu v IP sítích.
  • Objem datového provozu
   generovaného aplikacemi virtuální a rozšířené reality prudce stoupne spolu
   s růstem zájmu o tyto technologie mezi spotřebiteli i podniky. Do roku
   2022 dosáhne objem tohoto typu dat 4,02 exabajtu za měsíc oproti 0,33 exabajtu
   za měsíc v roce 2017.