Sdělovací technika ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD připravujíve středu 23. ledna 2019 od 10 hodin exkluzivní diskuzi

Smart Life 2019 – životní styl ve věku digitální transformace 

datum: 23.1.2019
místo: Pražská kancelář PwC

budova City Green Court
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Strategické setkání a panelová diskuze předních odborníků zaměřené na socio-ekonomické aspekty implementace smart technologií v každodenním životě městských aglomeracía regionů, na asistivní technologie a služby v Internetu věcí.
 
Výsledkem bude vymezení aktuálních úkolů digitalizace ve společenském kontextu, k nimž patří zejména:
–      plně digitální a dobře přístupná státní agenda,
–      vyspělá komunikační infrastruktura,
–      zohlednění principů udržitelnosti.
 
Konference je pořádána v úzké spolupráci s Pracovní skupinou Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).
Úvodní keynote zabývající se podstatnými společenskými a ekonomickými aspekty Internetu věcí přednese Petr J. Kalaš, spoluzakladatel a viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD, která je českou větví Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj WBCSD vytvářející globální síť šesti desítek národních organizací na všech kontinentech.
 
Účastníci konference získají informace o připravovaných inovativních projektech, možné účasti
v nich a také o významné koordinační úloze předních českých univerzitních pracovišť.