datum: Z organizačních důvodů se posouvá termín konference. 
O konkrétním termínu vás budeme informovat.
místo: Praha
 
Elektronické zdravotnictví (eHealth) je projevem technologického pokroku a vyjádřením pozitivního postoje k celospolečenskému trendu digitalizace s cílem zlepšovat zdravotní péči. Kromě interakce pacientů a poskytovatelů zdravotní péče podporuje digitální elektronické zdravotnictví vzájemnou komunikaci zdravotníků a zdravotnických zařízení směřující k optimalizaci vynaložených nákladů na lékařskou péči. Do oblasti eHealth spadají specializované informační systémy, digitalizace záznamů o zdraví a zdravotní péči, telemedicína, osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování zdravotních funkcí a podporu pacientů.
 
Konference eHealth Day 2019, přinese aktuální informace o činnosti a aktivitách Národního centra elektronického zdravotnictví, implementaci nástrojů eHealth, analýzu současného stavu i očekávání jednotlivých účastníků ve zdravotním systému.
 
Výrazným stimulem je zahájení připojování a propojování poskytovatelů zdravotních služeb v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost, které směřuje k vytvoření platformy zainteresovaných subjektů a koordinaci aktivit v těsné vazbě na Národní centrum elektronického zdravotnictví.
 
Aktuální témata konference:
 
– Národní centrum elektronického zdravotnictví,
– Datové rozhraní a resortní infrastruktura eHealth,
– Telemedicína ve službách lékařské péče,
– Asistivní technologie a udržitelná kvalita života,
– Sběr pacientských dat a datová analytika,
– Kybernetická bezpečnost v eHealth.