Tradiční konference zaměřená na digitální bezpečnost a ochranu dat

Datum: 14. května 2019

Místo: Palác Charitas, Praha

S tím jak se v běžném životě vytrácejí hranice světa IT, stále více je patrný nedostatek zkušeností a roste rafinovanost kybernetických útoků. Není proto překvapivé, že řada podniků a firem začíná zápasit s tím, jak se vyrovnat s aktuálním prostředím digitální bezpečnosti, včetně regulačních opatření, jako je GDPR, která obsahují striktní direktivy pro potřeby organizací zajistit bezpečnost svých dat. Mnoho se toho v oblasti kybernetické bezpečnosti za poslední rok změnilo a jedním z témat, které se stalo středem pozornosti je i umělá inteligence). Řada organizací začala tyto technologie zavádět a ty se tak stávají z módního výrazu prostředkem, který může poskytnout skutečnou obchodní hodnotu. Schopnost umělé inteligenceI podpořit průmysl kybernetické bezpečnosti je předmětem diskuze. Hlavním  tématem však zůstává udržení digitální bezpečnosti v kritických sektorech – energetice, dopravě, infrastrukturách finančního trhu, zdravotnictví, v oblasti zdrojíů a distribuce pitné vody, digitální infrastruktuře.

 V letošním roce samostatný programový blok:

 Digitální bezpečnost, zajištění soukromí, ochrana dat a zodpovědnost v kritickém sektoru zdravotnictví

Personalizovaná lékařská péče je připravena poskytnout úspěšný přístup k léčení nemocí. Kyberbezpečnost je v tomto ohledu kritickým faktorem, který vyžaduje nové přístupy pro zajištění zpětné dosledovatelnosti a nulové chybovosti. Navíc je třeba vzít také v úvahu požadavky vztahující se k legislativě ochrany osobních dat, protože zdravotnictví je z tohoto pohledu velmi citlivý sektor.

Rostoucí měrou jsou používána připojené přístroje nositelné elektroniky a domácí monitorovací zařízení, která často vysílají citlivá data přes nezabezpečené bezdrátové sítě a odhalují tak soukromí a osobní data pacienta, ale obecně také napadnutelnost infrastruktury lékařské péče.

 Hlavní témata:

  • propojené infrastruktury a systémy
  • personalizovaná medikace
  • zranitelnost systémů správy zdravotních záznamů v datových úložištích
  • nositelná elektronika a napadnutelnost infrastruktury lékařské péče