Časopis Sdělovací technika

Technický časopis dlouhodobě zaměřený na telekomunikacemultimédia a elektroniku, patří od roku 1953 k nejprestižnějším periodikům v tomto sektoru v ČR. Sdělovací technika je tradiční odbornou platformou pro tisíce specialistů v oblasti telekomunikací, elektroniky a měřicích systémů, elektronických součástek, multimédií a televize. V posledním desetiletí se spolu s aktivitami v oblasti pořádání konferencí, seminářů a diskuzí předních osobností v oboru stal nepřehlédnutelnou platformou pro prezentaci praktických aplikací SMART technologií. Sleduje jejich význam pro další udržitelný rozvoj naší společnosti a ekonomiky. Součástí problematiky udržitelnosti se stala i novvě vytvořená rubrika Kybernetická bezpečnost.    

Sdělovací technika vycházela před rozdělením Československa i po něm v úzké spolupráci s klíčovými osobnostmi elektronického a telekomunikačního průmyslu i akademické sféry. Díky tomu časopis přežil veškeré proběhnuvší politické a organizační změny. 

Časopis je nadále distribuován předplatitelům v České republice i na Slovensku v počtu více než dva tisíce výtisků. Další stovky výtisků časopisu jsou distribuovány účastníkům konferencí a seminářů v rámci konferenčních materiálů. Nemalá část nákladu ve vybraných měsících je určena pro distribuci na firemních akcích partnerů a na specializovaných veletrzích a výstavách. 

V časopise pravidelně vycházejí texty v rubrikách:

  • TRENDY
  • NÁZORY&DISKUZE
  • SMART TECHNOLOGIE
  • VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE
  • TECHNIKA&VZDĚLÁNÍ
  • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
  • PRODUKTY&SLUŽBY

Staň se předplatitelem

Ziskávej každý měsíc novinky z oblasti elektrotechniky, telekomunikací, multimédií a technologií

Ukázkové číslo

Stáhněte si ukázkové číslo z června 2018

Obsah čísla:

Jak vybrat správný výkonový senzor

Jedním ze základních prvků pro měření rádiových signálů je výkonový senzor. Současný trh nabízí široký výběr produktů, ale vybrat ten správný senzor tak, aby splňoval požadavky pro konkrétní měření, není zase tak jednoduché. Článek poskytuje základní přehled výkonových senzorů pro měření rádiového výkonu a diskutuje, na co je třeba dát pozor při jejich výběru.

Smart Cities a eGovernment jsou dvě strany jedné mince

Rozhovor s  prezidentem ICT Unie Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, který svým dosavadním působením v řadě špičkových manažerských pozic výrazně nasměroval Českou republiku k rozvoji digitální ekonomiky. Zajímali jsme se proto, jak hodnotí současný stav digitalizace a jaké vize má připraveny pro podporu rozvoje SMART životního stylu při svém dalším působení v čele ICT Unie.

Senzory pro určení pozice robota

Pokrok v oblasti senzorů MEMS výrazně rozšířil možnosti robotů v oblasti určování přesné pozice a schopnosti efektivního pohybu. Pro přesné určení pozice se v robotice využívá šest typů senzorů, a to pro snímání náklonu, otáčení, nárazu, vibrací, akcelerace a blízkosti.

Větrné turbíny – i malé senzory mohou hrát velké role

Větrné turbíny mohou dosahovat výšek jako některé výškové budovy, nicméně za svoji schopnost efektivně a bezpečně fungovat vděčí desítkám malých senzorů, prostřednictvím kterých jsou monitorovány všechny jejich důležité funkce. Článek poskytuje přehled senzorů, které hrají důležitou roli pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu větrné turbíny a také její dlouhé životnosti.

Pochopit digitální dnešek a objevit digitální zítřek

Nový veletrh CeBIT 2018 se v polovině června v Hannoveru stal evropským festivalem obchodu s radikálně změněnou koncepcí věnovanou inovacím a digitalizaci. CeBIT jedinečnou formou spojil obchod v digitálním hospodářství s festivalovými prvky a posunul do středu pozornosti téma digitální transformace hospodářství a společnosti.

Centrum města budoucnosti na CIIRC

Pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., bylo otevřeno Centrum města budoucnosti (CMB) v areálu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT. Kromě setkání se zástupci významných světových technologických společností, které se staly partnery tohoto projektu, jsme při jeho slavnostním otevření potkali rovněž zástupce tradičních českých firem.

95 let rozhlasu – od blattnerfonu k digitalizaci

Český rozhlas oslavil 18. května 95 let, které uplynuly od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Autor článku, který z tohoto poměrně dlouhého období prožil v Českém Rozhlasu 43 let, vzpomíná, jak probíhal vývoj záznamové a další rozhlasové techniky.

Nadace Vodafone představila projekty IoT

Na Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal ve dnech 15.–17. května na brněnském výstavišti, představila Nadace Vodafone projekty Záchranka a Sense Net, které ač využívají Internet věcí, jsou určeny zejména pro lidi.

(Ne)bezpečnost Internetu věcí

Počet věcí připojených k Internetu se v současné době odhaduje na 8 miliard, přičemž se očekává, že do roku 2020 naroste až na 20 miliard. Článek popisuje možná rizika zneužití Internetu věcí v osobní, domácí i podnikové sféře a následně nabízí možnosti řešení těchto rizik.

Krystaly a oscilátory pro průmyslový Ethernet

V oblasti automatizace se pro komunikaci stále více využívá průmyslový Ethernet, a jsou pro to dobré důvody. Průmyslový Ethernet totiž kombinuje možnosti výkonnosti v reálném čase s robustností a zabezpečením protokolů Fieldbus (komunikační protokoly pro průmyslové aplikace). K tomu jsou však nezbytné spolehlivé krystaly a oscilátory s vysokou přesností, aby bylo možné vyhovět velmi přísným požadavkům systémů řízení v reálném čase.

Testovací a měřicí zařízení pro vysokonapěťové systémy

Trend rozvoje elektromobility je stále v popředí zájmu. Dvěma hlavními atributy mobility jsou dojezd a výkon. Testovací a měřicí zařízení pro měření polovodičů SiC musí mít dostatečnou šířku pásma, rozšíření pro výkonovou analýzu a musí být schopno provádět plovoucí měření.

Inzerce

Inzerci přijímá inzertní oddělení a zpracovává ji na základě objednávek došlých do termínu uzávěrky. V objednávce je nutno specifikovat přesný rozměr a typ inzerátu (tj. barevný nebo černobílý), počet opakování (pro uplatnění slevy), kontaktní osobu a IČO/DIČ, inzerujete-li u nás poprvé. Nepřehlédněte také informace o vkládané inzerci a nezbytných inzertních podkladech.

Inzerce na webu sdelovaci-technika.cz

Na náš webový portál se pravidelně vrací přes 3 500 návštěvníků pro aktuální informace ze světa techniky, multimédií a komunikací. Ti si každý měsíc otevřou přes 10 000 stránek. Inzerentům se tak otevírá prostor pro snadné oslovení potenciálních zákazníků z řad techniků, manažerů, studentů, dodavatelů technologií a z dalších relevantních oblastí.

Základní ceny inzerce

BAREVNÁ INZERCE
Titulní strana + text příběhu obálky 30 000 Kč
II. strana obálky 35 000 Kč
III. strana obálky 31 900 Kč
IV. strana obálky 50 490 Kč

Provize
agenturní provize, provize za zprostředkování 15 %

Storno poplatky (na následující číslo)

do 5. dne v měsíci 50 %
po 5. dni v měsíci 100 %

Barevná inzerce uvnitř čísla (šířka × výška)

1/1 31 900 Kč 185×260 mm 210×297 +5 mm spad
1/2 16 600 Kč 185×130 mm, 90×260 mm 102×297 +5 mm spad
1/3 12 000 Kč 185×90 mm, 59×260 mm
1/4 8 700 Kč 185×65 mm, 90×130 mm
1/8 6 000 Kč 185×40 mm

PR články
1/1 A4 16 000,- Kč
1/2 A4 8 300,- Kč
(Počet znaků na stranu cca 9 000)

Vkládaná inzerce
hmotnost do 20 g 19 990 Kč
vyšší hmotnost + příplatek 25–100 %

Uvedené ceny jsou bez DPH