Konference

Pro odbornou veřejnost z oblastí elektroniky, informatiky a komunikace organizuje vydavatelství Sdělovací technika ve spolupráci s prestižními partnery odborné konference, semináře a setkání. Na vytváření jejich obsahu se podílejí osobnosti z podnikové i akademické sféry i veřejné správy s cílem zařadit do programu ta nejaktuálnější témata a také na příkladech případových studií vytvořit reálný obraz o jejich implementaci v praxi.

 

Konference vydavatelství Sdělovací technika jsou odbornou platformou pro stovky odborníků zabývajících se aktivitami v oblasti digitální transformace směřujícími k rozvoji SMART technologií. Tyto odborné konference jsou jedinečnou příležitostí prezentovat marketingové záměry společností definované skupině předních odborníku.

Účast na konferencích je podmíněna předchozí registrací na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz nebo na adrese konference@stech.cz. Vstup na vybrané konference je zpoplatněn. Konferenční poplatek je splatný předem bezhotovostně nebo v hotovosti při vstupu na konferenci

Připravované konference

Vize v automatizaci 2018 – průmyslová i společenská transformace

 • Termín:                3.října 2018 od 14:00
 • Místo:                  Brno Výstaviště MSV 2018, Pavilon E, Sál S3

Nejen globální World Economic Forum označilo historické období, v němž se právě nácházíme, za čtvrtou průmyslovou revoluci. Hlavními výzvami tohoto aktuálního revolučního vývoje jsou

 •  optimalizace výrobních operací a logistiky
 • robotika, inteligentní senzory
 • prediktivní údržba
 • inovativní technologické platformy IoT
 • kybernetická bezpečnost

Digitální transformace

 • Termín: 19. září od 10 hodin
 • Místo: Palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha
 • Hlavní tématické okruhy konference:
  • digitální ekonomika a státní správa
  • inovace hybnou silou transformace
  • společenské dopady smart technologií
  • umělá inteligence a její perspektivy
  • start-upy a nové obchodní modely
  • kyberprostor a jeho bezpečnost

Přihlášení na konferenci

Vyplňte si přihlášku a zúčastněte se některé z přípravovaných konferencí

1 + 4 =

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů (zejména e-mailové adresy) společností Sdělovací technika spol. s r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále uděluji společnosti Sdělovací technika spol. s r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na dobu časově neomezenou. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem marketingu, tj. zejména pro zasílání obchodních sdělení. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Společnost Sdělovací technika prohlašuje, že je platně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035183.

Partnerství na konferencích

Konferenční partneři mohou v přednáškách prezentovat nová technologická řešení a také distribuovat tištěné propagační materiály, a to buď sami, nebo naším prostřednictvím. Loga společností podporujících konference jsou umístěna na čelních místech konferenčních sálů, na oznámeních, pozvánkách a na www.sdelovaci-technika.cz. Některé akce jsou doprovázeny výstavami.

Generální partner konference:

 • Logo generálního partnera bude uveřejněno s označením „generální partner“ v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo generálního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo generálního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude uveřejněn barevný inzerát formátu A4, dle výběru generálního partnera
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn reklamní banner (o velikosti 120x240  max. 20 kB), propagující generálního partnera po dobu jednoho měsíce
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn článek, dle výběru generálního partnera, po dobu jednoho měsíce
 • Organizátor zajistí pro generálního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Generální partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Generální partner se podílí na programu konference
 • Prezentace generálního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Hlavní partner konference:

 • Logo hlavního partnera bude uveřejněno s označením „hlavní partner“ v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo hlavního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo hlavního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude v průběhu roku uveřejněn rozhovor s představitelem společnosti hlavního partnera v rozsahu přibližně jedné tiskové strany
 • Organizátor zajistí pro hlavního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Hlavní partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Hlavní partner se podílí na programu konference
 • Prezentace hlavního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Partner konference:

 • Logo partnera bude uveřejněno s označením „partner“ na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo partnera bude umístěno v konferenčním sále
 • Organizátor konference zajistí pro partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Partner se bude podílet na programu konference
 • Prezentace partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Kromě výše uvedených tří možností partnerství nabízíme:

 • Přednášku na konferenci – Partner se podílí na programu konference
 • Prezentaci produktů – Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Distribuci firemních materiálů – Vložení propagačních a technických firemních materiálů do konferenčních tašek