Konference

Pro odbornou veřejnost z oblastí elektroniky, informatiky a komunikace organizuje vydavatelství Sdělovací technika ve spolupráci s prestižními partnery odborné konference, semináře a setkání. Na vytváření jejich obsahu se podílejí osobnosti z podnikové i akademické sféry i veřejné správy s cílem zařadit do programu ta nejaktuálnější témata a také na příkladech případových studií vytvořit reálný obraz o jejich implementaci v praxi.

 

Konference vydavatelství Sdělovací technika jsou odbornou platformou pro stovky odborníků zabývajících se aktivitami v oblasti digitální transformace směřujícími k rozvoji SMART technologií. Tyto odborné konference jsou jedinečnou příležitostí prezentovat marketingové záměry společností definované skupině předních odborníku.

Účast na konferencích je podmíněna předchozí registrací na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz nebo na adrese konference@stech.cz. Vstup na vybrané konference je zpoplatněn. Konferenční poplatek je splatný předem bezhotovostně nebo v hotovosti při vstupu na konferenci

Připravované konference

eHealth Day 2019 – elektronické zdravotnictví v éře IoT

 • Z organizačních důvodů se posouvá termín konference. O konkrétním termínu vás budeme informovat.
 • místo: Praha

Konference eHealth Day 2019, přinese aktuální informace o činnosti a aktivitách Národního centra elektronického zdravotnictví, implementaci nástrojů eHealth, analýzu současného stavu i očekávání jednotlivých účastníků ve zdravotním systému.

Aktuální témata konference:

 • Národní centrum elektronického zdravotnictví,
 • Datové rozhraní a resortní infrastruktura eHealth,
 • Telemedicína ve službách lékařské péče,
 • Asistivní technologie a udržitelná kvalita života,
 • Sběr pacientských dat a datová analytika,
 • Kybernetická bezpečnost v eHealth. 

 

ICT Day 2019 –  Kybernetická bezpečnost v éře umělé inteligence

 • datum: 14. května 2019
 • místo: Palác Charitas, Praha
S tím jak se v běžném životě vytrácejí hranice světa IT, stále více je patrný nedostatek zkušeností a roste rafinovanost kybernetických útoků.

V letošním roce samostatný programový blok:

Digitální bezpečnost, zajištění soukromí, ochrana dat a zodpovědnost v kritickém sektoru zdravotnictví

Hlavní témata:

 • propojené infrastruktury a systémy
 • personalizovaná medikace
 • zranitelnost systémů správy zdravotních záznamů v datových úložištích
 • nositelná elektronika a napadnutelnost infrastruktury lékařské péče 

Přihlášení na konferenci

Vyplňte si přihlášku a zúčastněte se některé z přípravovaných konferencí

15 + 2 =

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů (zejména e-mailové adresy) společností Sdělovací technika spol. s r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále uděluji společnosti Sdělovací technika spol. s r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na dobu časově neomezenou. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem marketingu, tj. zejména pro zasílání obchodních sdělení. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Společnost Sdělovací technika prohlašuje, že je platně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035183.

Partnerství na konferencích

Konferenční partneři mohou v přednáškách prezentovat nová technologická řešení a také distribuovat tištěné propagační materiály, a to buď sami, nebo naším prostřednictvím. Loga společností podporujících konference jsou umístěna na čelních místech konferenčních sálů, na oznámeních, pozvánkách a na www.sdelovaci-technika.cz. Některé akce jsou doprovázeny výstavami.

Generální partner konference:

 • Logo generálního partnera bude uveřejněno s označením „generální partner“ v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo generálního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo generálního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude uveřejněn barevný inzerát formátu A4, dle výběru generálního partnera
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn reklamní banner (o velikosti 120x240  max. 20 kB), propagující generálního partnera po dobu jednoho měsíce
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn článek, dle výběru generálního partnera, po dobu jednoho měsíce
 • Organizátor zajistí pro generálního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Generální partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Generální partner se podílí na programu konference
 • Prezentace generálního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Hlavní partner konference:

 • Logo hlavního partnera bude uveřejněno s označením „hlavní partner“ v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo hlavního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo hlavního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude v průběhu roku uveřejněn rozhovor s představitelem společnosti hlavního partnera v rozsahu přibližně jedné tiskové strany
 • Organizátor zajistí pro hlavního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Hlavní partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Hlavní partner se podílí na programu konference
 • Prezentace hlavního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Partner konference:

 • Logo partnera bude uveřejněno s označením „partner“ na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.sdelovaci-technika.cz)
 • Logo partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo partnera bude umístěno v konferenčním sále
 • Organizátor konference zajistí pro partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Partner se bude podílet na programu konference
 • Prezentace partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.sdelovaci-technika.cz.

Kromě výše uvedených tří možností partnerství nabízíme:

 • Přednášku na konferenci – Partner se podílí na programu konference
 • Prezentaci produktů – Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Distribuci firemních materiálů – Vložení propagačních a technických firemních materiálů do konferenčních tašek