O nás

Měsíčník Sdělovací technika představuje již 65 let komunikační platformu pro české odborníky z oblasti elektronických systémů, telekomunikací, konvergovaných systemů ICT, multimediálních sytémů a televizního vysílání. Od počátku nástupu procesu digitální transformace intenzivně  sleduje implementaci SMART technologií v oblastech energetiky, průmyslové automatizace, bydlení, dopravy a zdravotní péče. Přirozenou aktivitou v této oblasti je příprava a pořádání prestižních odborných konferencí a seminářů, jejichž výstupy dále rozpracovává v rámci odborných článků, komentářů a rozhovorů s předními odborníky a manažery.  

Nabízíme odborné informace zájemcům z oblasti výzkumu, vývoje, výroby, vzdělávání a veřejné správy.

let na trhu

vydaných čísel

výtisků měsíčně

Staň se předplatitelem

Ziskávej každý měsíc novinky z oblasti elektrotechniky, telekomunikací, multimédií a technologií

Naše činnost

Měsíčník Sdělovací technika

Technický časopis zaměřený na telekomunikace, multimédia a elektroniku, patří od roku 1953 k nejprestižnějším periodikum v tomto sektoru v ČR. Sdělovací technika je tradiční odbornou platformou pro tisíce specialistů v oblasti telekomunikací, elektroniky a měřicích systému, elektronických součástek, mikrovlnné technologie, multimédií a televize.

Sdělovací technika vycházela před rozdělením Československa i po něm v úzké spolupráci s klíčovými osobnostmi elektronického a telekomunikačního průmyslu i akademické sféry. Díky tomu časopis přežil veškeré proběhnuvší politické a organizační změny. 

Časopis je nadále distribuován v České republice i na Slovensku. Běžný náklad je 8000 výtisku, z čehož zhruba 3400 kusů odebírají předplatitelé.

V časopise pravidelně vycházejí texty v rubrikách:

  • Technologické  trendy
  • Telekomunikace/Multimédia
  • Informační technologie
  • Veletrhy/Výstavy/Konference
  • Věda a výzkum
  • Součástky a systémy
  • Měřicí/Testovací technika
  • E-Mobilita

Konference

Specializované odborné konference, sympozia a semináře. Od roku 1995 pořádá nakladatelství Sdělovací technika odborné konference a sympozia zaměřená na špičkové technologie v oblasti mikroelektroniky, telekomunikací, ICT, digitalizace médií, vývoje ve zdravotnictví a jejich dopadu na náš každodenní život.

Pravidelné odborné konference jsou připravovány s prestižními partnery a akcí se každoročně účastní více než 1500 osob. 

Knihy

Nakladatelství Sdělovací technika, díky masivnímu průniku technologií do všech oblastí života, připravuje pro čtenáře knihy o elektronice, telekomunikacích a technologiích obecně, o zdravotnictví, ale i literaturu pro volný čas. Máme širokou nabídku publikací pro odbornou i širokou veřejnost na technická a medicínská témata, stejně jako vysokoškolských učebnic.

Náš tým

RNDr. Petr Beneš

Šéfredaktor a vydavatel

Šéfredaktorem časopisu Sdělovací technika je již od roku 1987. Pod jeho vedením se odstartovaly některé další aktivity, zejména odborné konference, semináře a diskuze. Je hlavou a pilířem celého časopisu.

Mgr. Eva Metelková

Obchodní zastoupení, konferenční projekty, marketing

Stará se o organizaci konferencí, komunikuje s partnery a řeší tiskovou a online inzerci i propagaci samotné Sdělovací techniky.

Jaroslav Hrstka

Redaktor

Odborný redaktor jehož rukama prochází veškerý obsah časopisu. Jak články externích redaktorů, tak jeho vlastní příspěvky a dále také přináší mnoho novinek ze zahraničních odborných studií a publikací.